Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình dân

  Nghe đọc bài

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức bán lẻ điện bình dân. 

  Cụ thể, khung giá mức bán lẻ điện bình dân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa 2.444,09 đồng/kWh.

  mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa 2.444,09 đồng/kWh
  Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa 2.444,09 đồng/kWh

  Khi có sự biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính để tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ có trách nhiệm theo dõi và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có sự biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện, cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

  TIN LIÊN QUAN